INJECTIEMOTOREN

JAN OOMS CLASSICS heeft zich mede toegelegd op de P1800 zowel de coupé's alswel de E's en ES'sen. Hij beschikt over speciale apparatuur om de injectiemotoren van de 140 E en de 1800 ES af te stellen en te kontroleren.

Servicemanual Description fuel system